Последни новини

 
 

Компания L-CLASS -  25 години традиции

в управленските системи

и технологии

"Л-Клас" ООД е консултантска и ИТ компания, занимаваща се с разработка и внедряване на комплексни информационни системи за управление на бизнеса.

Решенията на "Л-Клас" подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса, работещи в секторите: производство, дистрибуция и търговия, услуги, проектен бизнес.

Прочетете повече...

Предстоящи събития

 
 

От десктопа на програмиста