Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

 

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи:

 • Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на изпълнение на операциите за производство на всеки елемент от структурата на изделието, в т.ч. монтаж, контролни изпитания и опаковане.
 • Своевременно регистриране и актуализиране на клиентските поръчки по срокове и количества. Разделяне на поръчките на производствени лотове. Целта е постигане на актуална производствена програма в реално време;
 • Създаване и поддържане на конструкторска и технологична структура на изделията;
 • Управление процеса на проектиране на технологичната документация;
 • Балансиране на натоварването на оборудването;
 • Планиране на потребностите от материали във функция на времето;
 • Регистрация на контролните измервания по серии;
 • Детайлизация на управленската отчетност;
 • Минимизиране на грешките при управление на производството в резултат на субективен фактор;
 • Постигане на по-висока удовлетвореност на клиентите от произвежданите хидравлични изделия;

Решението на тези задачи ще откриете в документа “Управление на производството на хидравлични изделия с автоматизирана система”. Документът съдържа 25 страници и отразява опита от реализацията на проекти в предприятия, произвеждащи хидравлични елементи и общи идеи при формиране на концепция за управление този тип производство.

С регистрацията Ви за БЮЛЕТИНА на Л-Клас, ще получите на Вашата електронна поща потвърдително писмо за успешна регистрация, в отговор на което, моля заявете желанието си да получите документа “Управление на производството на хидравлични изделия с автоматизирана система” в PDF формат.

Още от съдържанието:

 1. Основни цели
 2. Управление на поръчките за продажби
 3. Структура на изделията
 4. Технологична подготовка на производството
 5. Управление ан новоусвоявано изделие
 6. Управление на екипировката
 7. Планиране и управление на производството
 8. Управление на леярното производство
 9. Календарно планиране MRP II
 10. Модел за управление на производството на хидравлични изделия
 11. Резултати