Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

 

хидравлични изделияЗа да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи:

♦ Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на изпълнение на операциите за производство на всеки елемент от структурата на изделието, в т.ч. монтаж, контролни изпитания и опаковане.

♦ Своевременно регистриране и актуализиране на клиентските поръчки по срокове и количества. Разделяне на поръчките на производствени лотове. Целта е постигане на актуална производствена програма в реално време;

♦ Създаване и поддържане на конструкторска и технологична структура на изделията;

♦ Управление процеса на проектиране на технологичната документация;

♦ Балансиране на натоварването на оборудването;

♦ Планиране на потребностите от материали във функция на времето;

♦ Регистрация на контролните измервания по серии;

♦ Детайлизация на управленската отчетност;

♦ Минимизиране на грешките при управление на производството в резултат на субективен фактор;

♦ Постигане на по-висока удовлетвореност на клиентите от произвежданите хидравлични изделия;

Решението на тези задачи ще откриете в документа “Управление на производството на хидравлични изделия с автоматизирана система”. Документът съдържа 25 страници и отразява опита от реализацията на проекти в предприятия, произвеждащи хидравлични елементи и общи идеи при формиране на концепция за управление този тип производство.

С регистрацията Ви за БЮЛЕТИНА на Л-Клас, ще получите на Вашата електронна поща потвърдително писмо за успешна регистрация, в отговор на което, моля заявете желанието си да получите документа “Управление на производството на хидравлични изделия с автоматизирана система” в PDF формат.

Още от съдържанието:

 1. Основни цели
 2. Управление на поръчките за продажби
 3. Структура на изделията
 4. Технологична подготовка на производството
 5. Управление ан новоусвоявано изделие
 6. Управление на екипировката
 7. Планиране и управление на производството
 8. Управление на леярното производство
 9. Календарно планиране MRP II
 10. Модел за управление на производството на хидравлични изделия
 11. Резултати