ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

 

Кратка история

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен и винаги имаше много работа. Предприятието не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните средства намаляха с 6%. Пренатовареният цех започна да търси допълнителна работа, за да натрупа фонд работна заплата. В резултат и производителността на предприятието се покачи с 7 %.

Как се случи това? Отговорът е много прост – промени се целевата функция за оптимизация в управлението на производството.

Преди внедряване на ERP

Преди внедряването на комплексна ERP и MES система производственият план на цеха се определяше от началник цеха. Неговата цел беше да осигури фонд работна заплата. В резултат, той пускаше за работа детайли, които увеличаваха фонд работна заплата на цеха, но дълго след това залежаваха в склада за полуфабрикати.

След внедряване на ERP

След внедряването на системата, производственият план започна да се определя от производствения директор. Получавайки инструмент за икономически обосновано управление на производството, той промени целевата функция за оптимизация на производството. Целта вече не беше запълване на фонд работна заплата, а изпълнение на клиентските поръчки с минимален разход на производствени и материални ресурси.

Изводът

Изводът от това, е че не всяка оптимизация на производството в цеха е оптимална за завода. Необходимо е да търсим оптимално управление на ниво завод, а управлението в цеха да подчиним на корпоративната политика за управление на производството.

И когато говорим за оптимизация на управление на производството, трябва да имаме предвид оптимизация на комплексното управление на производството. Тя започва от технологичната подготовка на производството, през управлението на производството по цехове до разпределението на нарядите по машини.

Често, когато ръководството на предприятието не може да се справи с управлението на производството, вменява на цехa задачата да оптимизира управлението си. И тогава всички производствени неуспехи се приписват на ръководството на цеха. Справедливо ли е такова обвинение? За каква оптимизация в цеха можем да говорим, ако технологичните процеси сами по себе си не са оптимизирани?

Оптимизацията в цеха трябва да започне от отдела на главния технолог!

От друга страна, с колко процента може реално да бъде повишена производителността в един цех чрез подобряване на неговото управление?  2, 3, …5%? Но това е процент върху обемите само на един цех. Ще се съгласите, че е по-ефективно да търсим такова подобрение върху обемите на цялото предприятие. Тази задача е насочена към оптимизиране на материалните потоци на предприятието. Оптимизацията в цеха е свързана с планиране по стандарт APS (Advanced Planning and Scheduling), а тази на ниво предприятие с MRP (Manufacturing Resource Planning) планиране. Това затвърждава модела за двустепенно планиране на производството в машиностроенето – планиране до календарен план на предприятието и оперативни планове в цеховете.

А когато говорим за планиране на производството, е време да отворим нова тема.

Очаквайте в следваща публикация…

Получавайте последните публикации от блога, като се регистрирате за БЮЛЕТИНА на Л-Клас.