TECHNOCLASS Data Collection System

[pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Data Collection System_bg_1510_LR.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]

TECHNOCLASS Data Collection System

[pb_row][pb_column span=”span12″][pb_text]

Data Collection System е новото функционално направление на система TECHNOCLASS, разработено от специалистите на “Л-Клас”.

С използване на промишлени терминали, разположени в производствените участъци, предприятията управляват и отчитат в реално време изпълнението на цеховите поръчки и производствените наряди и контролират качеството на произведената продукция чрез цифрови измервателни уреди.

Чрез вградени в оборудването контролери към ERP & MES система TECHNOCLASS се подава в реално време информация за текущото състояние на машината (активна, в престой, в авария, в настройка), нейната скорост, както и информация за количеството произведена продукция.

В резултат на паралелната обработка на данните, постъпващи от машините и данните, въвеждани от работниците от промишлените терминали, системата предоставя достоверна и обективна оценка на ефективността, както на производствените машини (представена във вид на ОЕЕ диаграми), така и на производството, като цяло.

Data Collection System е успешно внедрена в “Пневматика Серта” (Кърджали), “Капрони” (Казанлък), “ДКС” (Твер), “ЗММ Стомана” (Силистра), “Импулс” (Габрово), “Елекс Груп холдинг” (Варна).

[/pb_text][/pb_column][/pb_row][pb_promobox el_title=”Promotion Box 1″ pb_title=”Основни предимства” pb_button_title=”Button Title” link_type=”url” pb_button_url=”http://” pb_button_open_in=”current_browser” pb_bg_value=”#F6F6F6″ pb_bg_color=”#F6F6F6″ pb_border_top=”5″ pb_border_right=”5″ pb_border_bottom=”5″ pb_border_left=”5″ pb_border_value=”#c75757″ pb_border_color=”#c75757″ pb_show_drop=”yes” elements=”title__#__content__#__ ” title_font=”inherit” pb_button_size=”default” pb_button_color=”btn-default” appearing_animation=”0″ ]

  • Осъществяване на непрекъснат мониторинг на производството и себестойността на продукцията и позволява незабавна реакция на всяко отклонение от нормата;
  • Оптимизиране на натоварването на машините и използването на материалите;
  • Осигуряване предсказуемост на производствения процес;
  • Конкурентни предимства при удовлетворяване на клиентските поръчки;
  • Бърза възвращаемост на технологичните инвестиции.

[/pb_promobox][pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Data Collection System_bg_1510_LR.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]