TECHNOCLASS Navigator

[pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Navigator_bg_1706_LR.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]

TECHNOCLASS Navigator

[pb_row][pb_column span=”span12″][pb_text]

„ТЕХНОКЛАС НАВИГАТОР” е динамична интерактивна схема за управление на производството. Иновативното решение визуализира производствените ордери за изпълнение на клиентската поръчка в различна цветова индикация в зависимост от етапа на нейното изпълнение.  Схемата визуализира структурата на изделието, баланса на компонента, складовата наличност, заделените количества, дефицита на материали и поръчките към доставчици.

Схемата е мащабируема, ордерите могат да бъдат препланирани, групирани по различни критерии, пренасочвани от един към друг цех, да бъдат пускани в производство и закривани. “Техноклас Навигатор” визуализира производствените операции, които предстоят да бъдат изпълнени и само с натискането на един бутон потребителят отчита тяхното изпълнение, заприхождава произведената продукция, при което системата изписва вложените материали от склада.

С “ТЕХНОКЛАС Навигатор” производствените ордери могат да бъдат представени във вид на диаграма на Гант.

 [/pb_text][/pb_column][/pb_row][pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Navigator_bg_1706_LR.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]