TECHNOCLASS Repairs Management

[pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Repairs Management_1502.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]

TECHNOCLASS Repairs Management

 

Работоспособността на производственото оборудване е необходимо условие за производствената дейност на всяко промишлено предприятие. На свой ред, ефективността на техническото обслужване и на ремонтите (ТОиР) влияе на общата ефективност на предприятието както пряко (ефективност на използване на ресурсите, отделени за ТОиР), така и чрез осигуряване на ефективността на производственото оборудване чрез синхронизация на процесите на ТОиР с производствените процеси.

TECHNOCLASS Repairs Management управлява целия жизнен цикъл на оборудването, от проектирането, производството, монтажа и въвеждането в експлоатация до следващо обслужване, сервизни и профилактични работи, модернизация, реконструкция и извеждане от експлоатация.

 

Системата поддържа всички бизнес процеси на управление на ТОиР на основните производствени фондове:

 • Идентификация на единиците оборудване, поддръжка на информацията (структура, параметри, техническа документация) за единиците и проверовъчни списъци за определяне на техническото състояние на единиците оборудване;
 • Описание на йерархичната структура на обектите на ТОиР;
 • Проектиране на процесите на ТОиР;
 • Определяне на плановата себестойност на ремонтите;
 • Създаване и поддръжка на ведомости на дефектите на оборудването и на известия за необходимите ремонти;
 • Планиране на ремонтите на база междуремонтен ресурс, планове и отчети за натоварване на оборудването в процеса на производството;
 • Планиране на доставките на резервни части, материали и полуфабрикати на база календарен план за техническо обслужване и ремонти;
 • Управление на плановите ремонти, ремонти по състояние и на аварийните ремонти;
 • Диспечиране на ордерите и нарядите за ремонти;
 • Управление на складовете и складовите запаси;
 • Управление на доставките на части, инструменти, екипировка, материали;
 • Калкулация на фактическата себестойност на ремонтите и сравнение с плановата;
 • Анализ на ефективността на дейността на предприятието в сферата на управление на оборудването.

 [pb_row ][pb_column span=”span12″][pb_button el_title=”Button 1″ button_text=”Свалете брошура” link_type=”url” button_type_url=”https://techno-class.com/images/booklets/TC_Repairs Management_1502.pdf” open_in=”new_browser” icon=”fa-download” div_margin_top=”11″ div_margin_bottom=”10″ button_alignment=”inherit” button_size=”btn-lg” button_color=”btn-link” appearing_animation=”0″ ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]