За Л-КЛАС

"Л-Клас" ООД е консултантска и ИТ компания, която разработва и внедрява комплексни информационни системи за управление на бизнеса.

Решенията на "Л-Клас" подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса, работещи в секторите: производство, дистрибуция и търговия, услуги, проектен бизнес.

Водещи предприятия в България, Русия, Украйна и Беларус управляват бизнеса си с ERP решенията на компанията.

 

ПРОДУКТИ

TECHNOCLASS ERP & ME System

Комплекснa системa за планиране и управление на ресурситe, със система за оперативно управление на производството на ниво цех (MES);

 

TECHNOCLASS Production Management 

Система за управление на промишленото производство

 

TECHNOCLASS Data Collection System

Система за събиране на данни от производството с използване на промишлени терминали

 

TECHNOCLASS Repairs Management

Система за управление на техническото обслужване и ремонтите в производствени предприятия и дружества с ремонтна дейност.

 

TECHNOCLASS Navigator

Интерактивно управление на производствените поръчки

 

TECHNOCLASS Mobile

Мобилна версия на система TECHNOCLASS

 

МakHotel

Система за управление на хотели, ресторанти и търговски обекти. 

 

СЕРТИФИКАТИ

Л-КЛАС притежава сертификати ISO 9001:2008 за управление на качеството, ISO 27001:2013 за управление на информационната сигурност и ISO 20000-1:2011 за управление нивото на услугите.

 

УСЛУГИ

Л-КЛАС предоставя консултантски услуги за управление на бизнеса с използване на ERP и MES системи.

Glass button blue   Управление на проекти за внедряване на управленска информационна система;

Glass button blue   Изграждане на система за управление на бизнеса чрез внедряване на програмен продукт TECHNOCLASS

Glass button blue   Поддръжка на продуктите

Glass button blue   Поддръжка на проекта

Glass button blue   Обучение за управление на бизнеса с програмен продукт TECHNOCLASS


Л-Клас е златен партньор на компания Oracle от 1997г.