Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

 

На 16 септември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни”.

Ефективно управление на производството е немислимо без получаване в реално време на данни от производството. Именно събирането на актуални данни е предпоставка за вярно планиране на производствените поръчки. То е предпоставка и за вярното разпределение на операциите по машини и хора. Събирането на актуални данни гарантира сроковете за производство и експедиция.

За да бъде ефективно, автоматизираното събиране на данни трябва да отразява спецификите на различните типове производства. Тази специфика и бизнес стратегията на предприятието предопределят избора на подходящо техническо решение. Решението предопределя типа на събираните данни, техническите средства и сценария на работа.

Теми на уебинара

Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със структурата и информационните потоци за управление на производството в цеха. Бяха разгледани спецификите на управлението в недискретно производство и в процесно производство.

Участниците се запознаха с възможностите за автоматизирано събиране на данни чрез контролери и терминали. Бяха представени информационно табло на машината и визуализация на статуса на оборудването. Беше разгледано получаването на нормативната и фактическата производителност в реално време, определянето на ефективността на оборудването и ефективността на персонала.

Йосиф Леви представи принципните разлики между автоматизираното събиране на данни в машиностроителното производство и в процесното производство. Демонстрирани бяха и различните стауси на оборудването в процеса на производство.

Йосиф Леви запозна аудиторията с проекти в предприятия, които използват събирането на данни за повишаване на своята ефективност.

Участници

В уебинара взеха участие представители на предприятия от различни сектори на индустрията. Сред участниците бяха производители на машини,  на ел.двигатели, генератори и трансформатори, на метални изделия. Участие взеха и производители на оптични уреди, на апарати за измерване и навигация, на проводници и кабели, на облекло и др.

Запис от уебинара е публикуван в Yоu Tube канала на Л-КЛАС.