Л-КЛАС представи иновативни технологии за управление на производството

 

На 19 април 2016 в гр. София “Л-Клас” проведе семинар, на който представи възможностите на новия модул “ТК Навигатор”.

Основни теми на семинара бяха:

 • Управление на клиенстките поръчки
 • Управление на производствени ордери. Диаграма на Гант
 • Комплектация на монтаж
 • Управление на наряди
 • Достъп до складови наличности
 • Задели за производство
 • Решаване на практически задачи с “ТК Навигатор”
  • Технологична подготовка на производство
  • Планиране на производството
  • Диспечиране на производството
  • Отчитане на производството

На участниците в семинара ще бъдат предоставени работни места с инсталирано приложение на ТК Навигатор за самостоятелно решаване на примери.

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти по управление на производството.