Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

 

На 23 юли 2020 Л-КЛАС проведе уебинар, на който представи реализирани проекти за управление на производството в предприятия от различни индустрии. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“.

Водещият лектор Йосиф Леви сподели с участниците 30-годишния опит на фирмата в реализацията на проекти за автоматизация управлението на производството.

Бяха представени част от предприятията – потребители на система “Техноклас”, както и внедрените решения, отразяващи спецификата на съответния тип производство.

Беше представен и ефектът за всяко предприятие от внедряването на автоматизирана система за управление на бизнеса.

Участие в уебинара взеха представители на фирми за производство на метални изделия, хладилна техника, кабели и проводници, производство на пластмасови изделия, производство на детайли за дървообработващи машини, производство на цимент и представители на машиностроителната индустрия.

Уебинарите от инициативата “Дигитално лято 2020” се провеждат всеки четвъртък. Основен акцент в тях е управление на производството. Уебинарите проследяват целия процес от подготовката на производството, през планирането и отчитането на производството до експедицията на крайната продукция.