Л-КЛАС проведе семинар "Учебен цех за управление на производството"

 

semina_technoclass_0606

На 6 юни в гр. София Л-Клас проведе семинар, на който представи възможностите на ERP и MES система “Техноклас” за управление на производството. На събитието присъстваха ръководители и водещи специалисти на предприятия от машиностроителната, металообработващата, мебелната, приборостроителната промишленост и полиграфията.

В рамките на лекционния блок водещият лектор Йосиф Леви запозна присъстващите със спецификите при управление на технологичната подготовка на машиностроителното производство и полиграфията чрез ERP система. Бяха представени 18 типа планиране на производството и оперативното управление на производството в цеха с MES система.

Васил Григоров, бизнес консултант в Л-КЛАС, демонстрира пред участниците работа с “PDM Технолог” за управление на технологичната подготовка на производството в реална система. Възможностите на Системата за събиране на данни чрез стационарни и мобилни терминали бяха представени от Петър Иванов, директор отдел “Внедряване и поддръжка”.

Семинарът завърши с дискусия между организаторите и участниците и обсъждане на различни казуси за управление на производството с информационна система.

 

семинар_Л-Клас_аудитория
семинар Л-Клас
семинар Л-Клас
семинар Л-Клас
navigate_before
navigate_next