Л -КЛАС с висока оценка за иновационен капацитет

 

сертификат иновационен капацитет

Л-КЛАС получи висока оценка за иновационен капацитет на база инструмента IMP3rove. Той е разработен от водещата консултантска компания A.T.Kearney по инициатива на Европейската комисия.

Оценката е извършена на база 868 компании от сектор компютърно програмиране и консултиране и свързани с тях дейности, от всички държави, от всички възрастови групи и всички размери.

По време на оценката бяха анализирани петте измерения на иновационния мениджмънт:

• Иновационна стратегия – задава посоката на всички дейности, свързани с управлението на иновациите
• Иновационна организация и култура – внедряване на иновационния мениджмънт в коорпоративната култура
• Жизнен цикъл на иновационните процеси. Включва интегриране и управление на жизнения цикъл на иновационните процеси (управление на идеи, развитие на продукти/услуги, тяхното непрекъснато подобрение и др.)
• Основополагащи фактори – влключва управление на проекти, интелектуална собственост, човешки ресурси и др.
• Иновационни резултати – резултатите от всички процеси, свързани с управлението на иновации

Общият резултат на Л-КЛАС по отношение на иновационния мениджмънт е по-висок от този на шампионите по растеж.