Международна научно–практическа конференция „Ефективни технологии за управление на производството”

 

 На 17-18 октомври 2011г. г-н Йосиф Леви, управител на компания „Л-Клас” участва в международната конференция „Ефективни технологии за управление на производството”. Конференцията се проведе в Москва и беше организирана от руския клон на асоциация MESA International.

Основни тематични направления на конференцията бяха:

  • MES в хранителната индустрия;
  • Управление на машиностроителните предприятия;
  • Системи за управление в нефтохимическата промишленост;
  • MES системи в непрекъснатото производство;
  • Руските MES системи – утопия или реалност?;
  • Икономично производство;
  • Стандартизация, хоризонтална и вертикална интеграция в управлението на производството.

В качеството си на гост – лектор г-н Йосиф Леви изнесе доклад на тема „Автоматизацията на машиностроителни предприятия – основни преимущества”.

В конференцията взеха участие повече от 130 делегата от 110 предприятия, между тях генерални директори, главни инженери, производствени директори, директори по качеството, ИТ мениджъри.