Проект за управление на производството с Техноклас в ДКС Твер

 

Успешно приключи проектът за създаване на система за управление на производството в предприятията “ДКС”  И „СИСТЕМА 5″

В предприятията беше пусната в промишлена експлоатация MES система за оперативно управление на производството.

С използването на системата са автоматизирани процесите за оперативно, детайлно планиране на основата на общите заводски планове. По зададени параметри, определящи тактиката на натоварване на оборудването и разпределението на задачите, МES системата генерира производствени поръчки по машини и работници.

Data Collection System

За целите на управлението на производството в реално време, системата включва в себе си и подсистема „Data Collection System” на система „ТЕХНОКЛАС”. Към нея са свързани 34 стационарни и 8 мобилни терминала, 5 сървъра за логически контролери и 50 контролера. Последните са вградени в блоковете за управление на производствените машини и линии.

Използвайки терминалите, операторите регистрират своята работа на определена машина/линия. Въвеждат данни за изпълняваните производствени операции, за степента на тяхното изпълнение и за времето на използване на специалната екипировка.

От програмируемите контролери в системата в реално време постъпва информация за състоянието на машините/линиите. Следи се скоростта на текущата операция и количеството готова продукция.

Системата в реално време обработва паралелно данните, въвеждани от операторите на терминали и тези, постъпващи от блоковете за управление на машините/линиите. В резултат на съвместната обработка системата предоставя достоверна и обективна оценка на ефективността във вид на ОЕЕ диаграми, както на отделните машини и линии, така и на производството като цяло.

МЕS система „ТЕХНОКЛАС” предоставя възможност за управление на всички аспекти на производството от едно работно място. Това включва натоварване, произвеждано изделие, изпълнявани поръчки, степен на изпълнение на плана, анализ на ефективността, брой зает персонал и др.

МES системата за управление на производството „ТЕХНОКЛАС” е интегрирана със система SAP.

Внедряването на системата за управление на производството и въвеждането й в опитна експлоатация беше осъществено от нашите специалистите за 12 месеца.

Още първите резултати от експлоатацията на системата показаха съществено повишаване на ефективността на производството в „ДКС” и „Система 5”