Проект за управление на производството с Техноклас в ДКС Твер

 

Успешно приключи проектът за създаване на система за управление на производството в предприятията “ДКС”  И „СИСТЕМА 5″

В предприятията „ДКС” и „СИСТЕМА 5” беше пусната в промишлена експлоатация MES система за оперативно управление на производството.

С използването на системата са автоматизирани процесите за оперативно, детайлно планиране на основата на общите заводски планове. По зададени параметри, определящи тактиката на натоварване на оборудването и разпределението на задачите, МES системата генерира производствени поръчки по машини и работници.

За целите на управлението на производството в реално време, системата включва в себе си и подсистема „Data Collection System” на система „ТЕХНОКЛАС”. Към нея са свързани 34 стационарни и 8 мобилни терминала, 5 сървъра за логически контролери и 50 контролера, вградени в блоковете за управление на производствените машини и линии.

Използвайки терминалите, операторите регистрират своята работа на определена машина/линия, въвеждат данни за изпълняваните производствени операции, за степента на тяхното изпълнение и за времето на използване на специалната екипировка.

От програмируемите контролери в системата в реално време постъпва информация за състоянието на машините/линиите, за скоростта на текущата операция и количеството готова продукция.

Системата в реално време обработва паралелно данните, въвеждани от операторите на терминали и тези, постъпващи от блоковете за управление на машините/линиите. В резултат на съвместната обработка системата предоставя достоверна и обективна оценка на ефективността във вид на ОЕЕ диаграми, както на отделните машини и линии, така и на производството като цяло.

МЕS система „ТЕХНОКЛАС” предоставя възможност за управление на всички аспекти на производството от едно работно място – натоварване, произвеждано изделие, изпълнявани поръчки, степен на изпълнение на плана, анализ на ефективността, брой зает персонал и др.

МES системата за управление на производството „ТЕХНОКЛАС” е интегрирана със система SAP.

Внедряването на системата за управление на производството и въвеждането й в опитна експлоатация беше осъществено от нашите специалистите за 12 месеца.

Още първите резултати от експлоатацията на системата показаха съществено повишаване на ефективността на производството в „ДКС” и „Система 5”