Семинар "Иновативни технологии за управление на производството"

 

На 10 март 2016 “Л-Клас” представи възможностите на новия модул за управление на поръчки – “ТК Навигатор”. Основни теми на семинара бяха:

  • Управление на клиенстките поръчки
  • Управление на производствени ордери. Диаграма на Гант
  • Комплектация на монтаж
  • Управление на наряди
  • Достъп до складови наличности
  • Задели за производство

На участниците в семинара бяха предоставени работни места с инсталирано приложение на “ТК Навигатор” за самостоятелно решаване на примери, свързани с технологичната подготовка на производството, планиране, диспечиране и отчитане на производството.

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти по управление на производството от предприятия в машиностроителната, приборостроителната и мебелната индустрия в България.