Семинар "Иновативни технологии за управление на производството"

 

На 10 март 2016 “Л-Клас” представи възможностите на новия модул за управление на поръчки – “Техноклас Навигатор“.

Основни теми на семинара бяха управление на клиенстките поръчки, управление на производствени ордери, диаграма на Гант. Разгледани бяха комплектация на монтаж, управлението на наряди, достъпът до складови наличности и заделите за производство.

На участниците в семинара бяха предоставени работни места с инсталирано приложение на “Техноклас Навигатор“. На тях участниците самостоятелно решаваха на примери, свързани с технологичната подготовка на производството, планиране, диспечиране и отчитане на производството.

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти по управление на производството от предприятия в машиностроителната, приборостроителната и мебелната индустрия в България.