Семинар "Иновативно управление на производството в цеха - бъдещето е днес"

 

На 10 май 2016 в гр. София “Л-Клас” проведе семинар, на който бяха представени иновативни технологии за оперативно управление на производството.

Основни теми на семинара бяха:

• Управление на производството в цеха – преди и след внедряване на информационна система

• Създаване на информация за нуждите на оперативното управление на производството:

• Оперативно управление на производството в цеха (MES

• Управление на производството със стационарни и мобилни терминали

• Интерактивно управление на клиентските поръчки, ордери, дефиции, складови наличности, задели

• Управление на производството със смартфон

• Възможности за европейско финансиране за внедряване на системи за управление на бизнеса.

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти от 10 компании от машиностроителната, металообработващата и мебелната индустрия в България.

navigate_before
navigate_next