Семинар "Технологии за управление и анализ"

 

На 6 юни 2013 в София „Л-КЛАС” и Оракъл България съвместно проведоха семинар на тема „ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО”.

На семинара бяха представени методи, опит и резултатите от използване на ERP & MES система TECHNOCLASS за нуждите на комплексното управлението на промишлени предприятия, на технологичната подготовка на производството, на управлението на производството в цеха; на събитията, на качеството на продукцията и на документите.

Специален интерес предизвикаха демонстрираните възможности за използване на стационарни и мобилни промишлени терминали в процесите на управление на производството.

Активно участие в работата на семинара взеха изпълнителни, производствени и ИТ директори и ключови специалисти от водещите в своите отрасли предприятия: „Кирково” (Кирково); „Индекс-6” (Пловдив); „ЗММ Стомана” (Силистра); „ММ Механикс” (Драгор); „АБ-Терм” (Кюстендил); „Томика Метал” (Пловдив); „Импулс” (Габрово).

Семинар "Технологии за управление и анализ на бизнеса в промишлени предприятия с дискретно производство"

 

На 31 май 2012 в София компаниите „Л-КЛАС” и „Оракъл България” съвместно проведоха  семинар на тема “Технологии за управление и анализ на бизнеса в промишлени предприятия с дискретно производство”

На семинара бяха представени най-новите функционални направления в управлението на промишлени предприятия, релевантни на темата технологични продукти на Oracle,  подходи и средства за интегриране на информационни източници и осигуряване на информационна сигурност, опит и резултати от управлението на промишлени предприятия с използване на автоматизирани информационни системи.

На участниците в семинара бяха демонстрирани практически приложения на разгледаните  технологии и средства за целите на управление на различните бизнес процеси в производствени предприятия, използващи ERP & ME система TECHNOCLASS.

В семинара взеха участие ръководители, производствени и ИТ директори и ключови специалисти от 10 водещи в своите отрасли предприятия.