Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

 

seminar Technoclass Sliven

“Л-Клас” и Факултет и колеж – Сливен на Технически университет – София проведе специализиран семинар за управление на производството от поръчката до машината.

На семинара бяха представени:

• Технологична подготовка на производството

• Управление на производството

• Оперативно управление на производството в цеха (MES)

• Управление на производството с промишлени терминали

• Система за събиране на данни от производствени машини

• Управление на качеството

• Интерактивно управление на поръчките с ТК Навигатор

• Виртуално предприятие – симулиране на процесите в производствено предприятие

 На семинара присъстваха производствени директори, началник цехове и координатори на производството от предприятия в машиностроителната индустрия и полиграфията.