Семинар „Съвременни методи и средства за управление на промишленото производство"

 

На 6 ноември 2013 в София „Л-КЛАС” и Оракъл България съвместно проведоха семинар на тема „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО”.

На семинара бяха представени методи, опит и резултатите от използване на ERP & MES система TECHNOCLASS за нуждите на комплексното, от изпълнителния директор до машината и от клиентското запитване до експедицията на готовата продукция, управление на промишлени предприятия. На семинара бяха застъпени теми, свързани с технологичната подготовка на производството, на управлението на производството в цеха; на събитията, на качеството на продукцията и на документите.

Специален интерес предизвикаха демонстрираните възможности за използване на стационарни и мобилни промишлени терминали в процесите на управление на производството.

Активно участие в работата на семинара взеха изпълнителни, производствени и ИТ директори и ключови специалисти от водещи предприятия в машиностроителната, военната, приборостроителната, кабелната, текстилната и мебелна индустрия.