Сключен договор за БФП

На 21.03.2022 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4555-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът е на стойност 50 000,00 лева, от които 42 500,00 лева европейско и 7 500,00 лева национално съфинансиране.
Проектът е със срок за изпълнение до 21.06.2022.