Управление на производството в цех за металообработка

 

metaloobrabotkaНа 16 юни 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цех за металообработка”.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците спецификите и основните предизвикателства в управлението на цех за металообработка. Бяха разгледани основните цели за постигане на ефективно управление на производството и конкретните задачи за тяхното изпълнение.

Участниците се запознаха с моделите на планиране на производството, планирането на доставките на материали и на кооперациите и диспечирането им.

Йосиф Леви представи 6 решения  за отчет в реално време. Те включват използване на стационарни, мобилни и индивидуални терминали, както и отчет с RFID/NFC карти.

Един от важните акценти в презентацията беше дигитализирания отчет на машините в системата за управление на цеха. Разгледани бяха анализът на ефективността на машините и операторите и дигитализацията на управлението на материалните запаси.

Йосиф Леви представи пред аудиторията управлението на качеството в цеха и осъществяването на неговия входящ и оперативен контрол.

Темите на уебинара включваха още автоматизацията на обслужването на машините в цеха и формирането на фонд работна заплата в цеха

Участниците се запознаха с вече реализирани проекти за управление на цех за металообработка.