Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

 

На 25 ноември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цеха с MES”.

Водещият лектор Йосиф Леви представи функционалните задачи, определящи една система като MES система. Бяха разгледани различни модели на оперативното планиране в цеха, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството.

Участниците се запознаха с възможностите за отчитане на производството в реално време чрез терминали, RFID и NFC карти, както и с автоматизирано събиране на данни чрез контролери.

Йосиф Леви представи различни вертикални решения за управление на производството с MES в механичен цех, цех за термообработка, лакобояджийски цех, цех за химически покрития, цех за пластмасови и гумени детайли, монтажен цех.

Бяха представени и предизвикателствата при внедряване на MES система в предприятия от различни индустрии.

В уебинара взеха участие представители на предприятия от металообработващата промишленост, предприятия за производство на пластмасови изделия, кабели и трикотаж.