Управление на събитията в ERP система TECHNOCLASS

 

управление на събитиятаПаралелно с изпълнение на проекта за създаване на новия TECHNOCLASS, компания Л-КЛАС непрекъснато разширява обхвата на текущата версия на системата като добавя нови средства за планиране и управление на различни аспекти на бизнеса към съществуващите функционални направления. Една от новостите е вграждането на Event Management System (EMS) – инструментариум за управление на събитията в ERP & ME System TECHNOCLASS.

Системата за управление на събитията в TECHNOCLASS реализира процес на:

♦ дефиниране в системата на значими за бизнеса събития,

♦ определяне на реакции, които трябва да бъдат предприети при тяхното сбъдване,

♦ регистрация на събитията,

♦ предизвикване на планираните реакции при сбъдване на събитията.

ТECHNOCLASS EMS предоставя възможности за автоматизирани реакции на системата или за предизвикване на определени реакции на потребителите при настъпване на определени събития. Модулът позволява управление на събитията и реакциите на събитията във времето.

ТECHNOCLASS EMS позволява на потребителите да настройват системата за прилагане на изключително богатия набор от вградени функции към нови значими бизнес събития. Със средствата на EMS се постига бърза реакция и се автоматизират регистрацията и реакциите при сбъдване на събитията.