Управление на производството с индивидуални терминали

 

software_terminalsВ процес на разработка е иновативно бюджетно решение на “Л-Клас” за управление на производството в цеха с индивидуални терминали. Решението е приложимо в дребно, средно и едросерийно производство, отчитайки спецификата на съответния тип производство.

Системата позволява поставяне на индивидуален терминал на всяка машина, което води до оптимизация на производствения процес, повишаване производителността на труда и намаляване на престоите. Системата управлява диспечирането на производствените наряди и отчитането им в реално време без загуба на трудов ресурс. Решението е напълно интегрирано със система “Техноклас”.

Чрез системата за събиране на данни с индивидуални терминали производствените предприятия ще могат да постигнат пълна дигитализация на управлението на производството с минимални разходи за хардуер (в рамките на 65 евро) и лицензи, чиято цена е пет пъти по-ниска от стaндартния лиценз за Data Collection System.