Участие на Л-Клас във форум-изложение "Рационално производство"

 

От 4 до 5 декември 2014 година в Москва компания REDENEX проведе форум-изложение “Рационално производство”, в което взеха участие повече от 250 души.

В качеството на  поканен лектор в мероприятието участва и г-н Йосиф Леви – управител на “Л-Клас”. Той представи интегрираната система за управление на производството  „ТЕХНОКЛАС” и разказа за най-новите реализирани решения за автоматизация  на управлението на производството в предприятия с дискретно производство, както и за резултатите и постигнатия ефект.

Успехът на концепцията за комплексното решение «от поръчка – до машина» удовлетворява ръководителите на предприятия и увеличива тяхното разбиране за това, какво е необходимо да направят, така, че инвестирайки в ново оборудване и нови производствени технологии да увеличат ефективността.