ERP система на Л-КЛАС управлява производството на Анса Борима

Приключи реализацията на проекта за разработка и внедряване на ERP система за управление на бизнеса в Анса Борима.

Системата автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете, управлението на продажбите, снабдяването. Системата включва и управление на финасово-счетоводната дейност на фирмата. Складовото стопанство се управлява чрез мобилни терминали, а работниците отчитат  производството в реално време чрез стационарни терминали, разположени в цеховете.

Чрез интерактивна схема за управление на производствените поръчки специалистите на завода планират производството, следят статуса на поръчките за производство и доставка и отчитат производената продукция.

Специалистите на Л-КЛАС завършиха проекта в рекордно кратки срокове благодарение на ефективното сътрудничество на екипа на предприятието.