Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

През ноември 2019 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса.

Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, а допустимата дейност по процедурата е разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Допустими разходи са инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Минималната помощ е в размер на 50 000 лева, а максималната 391 166 лева.

Л-КЛАС ще проведе срещи с фирми, желаещи да придобият и внедрят система за управление на бизнес процесите, на които ще представи възможностите на ERP и MES система Техноклас, отчитайки индивидуалните специфики на производството в предприятието.

На срещите ще бъдат обсъдени:

  • Индивидуалните специфики на производството в предприятието;
  • Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:
    • Управление на клиентските поръчки;
    • Технологична подготовка на производството;
    • Планиране и управление на производството;
    • Диспечиране на производствените поръчки

 Желаещите да планират среща могат да се свържат с нас на тел.: 02 818 57 50 или по електронна поща l-class@techno-class.com