ERP система на Л-КЛАС управлява производството на Анса Борима

 

анса борима логоПриключи реализацията на проекта за разработка и внедряване на ERP система за управление на бизнеса в Анса Борима.

Системата автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете. Системата включва и управление на финасово-счетоводната дейност на фирмата, управлението на продажбите и снабдяването. Складовото стопанство се управлява чрез мобилни терминали, а работниците отчитат  производството в реално време чрез стационарни терминали, разположени в цеховете.

Специалистите на завода планират производството чрез интерактивна схема за управление на производствените поръчки. Чрез нея следят статуса на поръчките за производство и доставка и отчитат произведената продукция.

Специалистите на Л-КЛАС завършиха проекта в рекордно кратки срокове благодарение на ефективното сътрудничество на екипа на предприятието.