Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

 

 На 22 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифровизация на производството на пластмасови изделия с ERP и MES”.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред ръководители и водещи специалисти по управление на производството процесите по нормиране на материали, нормиране на труд и създаване на технологични маршрути за производството на пластмасови изделия.

Бяха разгледани формирането на календарен и оперативен план, план за доставки и кооперции. За нуждите на диспечирането на производството Йосиф Леви демонстрира интерактивния графичен модул “Техноклас Навигатор”, чрез който диспечерите ефективно управляват поръчките за производство.

На участниците бяха представени примери за отчет на производството на пластмасови изделия и компоненти чрез връзка с оборудването и терминали в цеховете.

Разгледани бяха и примери за управление на складовете с мобилни терминали, осъществяване на входящия контрол на материалите и управление на срока на годност.

Йосиф Леви представи и управлението на ремонтите на оборудването, който е съществен елемент от системите за управление на предприятията с пластмасово производство.