MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

 

Mak Hotel suptoЛ-КЛАС регистрира системата за управление на хотелски комплекси, ресторанти, магазини и столово хранене „МАК-Хотел” в НАП съгласно изискванията на Наредба Н-18. „МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти.

Част от функционалния обхват на системата е управление на финансово счетоводната дейност на фирмата.

След внедряване на новата версия, потребителите на системата ще могат да управляват продажбите, за които има изискване за издаване на фискален бон съгласно изискванията на Наредба Н-18. След промените в Наредбата, влезли в сила от 29 март 2019 дружествата, които извършват продажби в брой и използват софтуери за управление на продажбите трябва да приведат своята дейност в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30.09.2018.