MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

Л-КЛАС регистрира системата за управление на хотелски комплекси, ресторанти, магазини и столово хранене „МАК-Хотел” в НАП съгласно изискванията на Наредба Н-18. „МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти.

След внедряване на новата версия, потребителите на системата ще могат да управляват продажбите, за които има изискване за издаване на фискален бон съгласно изискванията на Наредба Н-18. След промените в Наредбата, влезли в сила от 29 март 2019 дружествата, които извършват продажби в брой и използват софтуери за управление на продажбите трябва да приведат своята дейност в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30.09.2018.