TECHNOCLASS управлява производството на мебели

 

Л-КЛАС успешно приключи проект за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо. В рамките на проекта беше внедрен пълният функционал на система TECHNOCLASS, който обхвана управлението на ключови процеси във фабриката. Функционалният обхват на системата включва подготовката на производството, управлението на основното производство, управлението на производството в цеховете (MES), управлението на финансово-счетоводната дейност, управлението на взаимоотношенията с контрагентите (CRM).

За отчитане на производството специалистите на завода използват „Система за събиране на данни”. Чрез стационарни терминали, разположени в цеховете, работниците получават и отчитат в реално време своята работа. Управлението на складовете се осъществява чрез мобилни терминали.

Мебелна фабрика Колорадо е един от водещите производители на мека и корпусна мебел в България с над 190 души персонал. Фабриката непрекъснато разширява своето производство и към днешна дата разполага с две производствени бази в Пазарджик.