Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

В процес на разработка е TECHNOCLASS® 4.0 – новата версия на програмен продукт TECHNOCLASS. Тя работи с база данни Oracle® 12c с кодировка UTF-8, позволяваща работа с данни на официалните езици в ЕС и използване на графични символи.

TECHNOCLASS® 4.0 предлага нов съвременен и интуитивен интерфейс, улесняващ работата на потребителите. Управлението на задачите е изцяло ориентирано към техните индивидуални потребности. Чрез настройки на изгледа на менюто и конфигуриране на списък от задачи и данни, които да бъдат включени в него, всеки потребител създава свое уникално работно място в системата.

TECHNOCLASS® PDM TEAM e първото функционално направление, създадено с новата технология. Това е инструмент за управление на жизнения цикъл на изделията. Модулът предоставя информация за детайлите, управлява създаването на конструкторски спецификации, проектирането на технологии.

TECHNOCLASS® PDM TEAM предоставя бързо пресмятане на необходим материален и производствен ресурс за производствена програма (т.нар. инженерни разчети).