PDM Технолог с нов дизайн

 

PDM Tehcnolog screenshot

Развитието на новия модул на система “Техноклас” PDM Технолог е в своя финален етап. Модулът предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен екран. Въвежда се информация за основните и спомагателни материали, заготовката и разходните норми, разцеховката, технологията на изделието, MRP данни. От същия екран потребителят може да направи справка за степента на завършеност на технологичната документация. Може да визуализира скица или схема и да проследи направените изменения в технологичната документация.

Паралелно с разширяването на функционалността на PDM Технолог, специалистите на Л-КЛАС рaботят върху цялостен редизайн на модула. Целта е създаване на интуитивен интерфейс чрез прилагане на нови дизайнерски решения, ускоряване и улесняване на работата на потребителите.

Новият модул за управление на технологичната информация за изделието ще бъде с изцяло обновен дизайн до средата на годината.