ИКТ системи и решения с европейско финансиране за МСП

 

Във връзка с предстоящото откриване на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, Л-КЛАС предлага специални условия за придобиване на системи и решения за управление на бизнес процесите в малки и средни предприятия.

Повече информация за предстоящата процедура можете да намерите на следния линк.

Л-КЛАС кани заинтересованите фирми да се свържат с нас на тел.: 02 818 57 50 или по електронна поща

l-class@techno-class.com.