ИКТ системи и решения с европейско финансиране за МСП

 

Във връзка с предстоящото откриване на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, Л-КЛАС предлага специални условия за придобиване на системи и решения за управление на бизнес процесите в малки и средни предприятия.

Повече информация за предстоящата процедура можете да намерите на следния

Л-КЛАС кани заинтересованите фирми да се свържат с нас на тел.: 02 818 57 50 или по електронна поща

In connection with the forthcoming opening of procedure BG-RRP-3.005 “Information and Communication Technology and Cyber Security Solutions in Small and Medium Enterprises”, L-CLASS offers special conditions for the acquisition of systems and solutions for business process management in small and medium-sized-enterprises.

More information on the upcoming procedure can be found at the following линк..

L-CLASS invites interested companies to contact us at tel.: 02 818 57 50 or by e-mail.
l-class@techno-class.com.

l-class@techno-class.com.