Новини

TECHNOCLASS Sales вече е СУПТО

Понеделник, 01 Юли 2019 10:00

TECHNOCLASS Sales е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти.

На 10 юни 2019 в София Тех Парк се проведе Черноморската конференция "Дигиталният свят - днес и утре". На събитието управителят на Л-КЛАС Йосиф Леви гостува като лектор и представи пред аудиторията съвременни методи и технологични иновации за управление на производствения процес чрез ERP и MES система "Техноклас".

На 6 юни в гр. София Л-КЛАС проведе семинар, на който представи възможностите на система "Техноклас" за управление на производството. На събитието присъстваха ръководители и водещи специалисти на предприятия от машиностроителната, металообработващата, мебелната, приборостроителната промишленост и полиграфията.

В рамките на лекционния блок водещият лектор Йосиф Леви запозна присъстващите със спецификите при управление на технологичната подготовка на машиностроителното производство и полиграфията чрез ERP система. Бяха представени 18 типа планиране на производството и оперативното управление на производството в цеха с MES система.

„МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти.

Завърши внедряването на ТЕХНОКЛАС в Новосибирското предприятие за Диелектрически системи. В този проект ТЕХНОКЛАС е интегриран със SAP. Горното ниво на управление на бизнеса е в SAP, а производственото в ТЕХНОКЛАС. Получените поръчки за производство ТЕХНОКЛАС управлява по производствени линии.

За целите на управлението на производството в реално време линиите са свързани със система "Техноклас", като по този начин данните за техния статус и произведената продукция се обработват и отчитат автоматично в системата. Операторите приемат производствените наряди и оформят операторския отчет чрез стационарни терминали. Отчетът на смяната автоматично попада в SAP.

През ноември 2019 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса.

Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, а допустимата дейност по процедурата е разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Допустими разходи са инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Минималната помощ е в размер на 50 000 лева, а максималната 391 166 лева.

Л-КЛАС ще проведе срещи с фирми, желаещи да придобият и внедрят система за управление на бизнес процесите, на които ще представи възможностите на ERP и MES система Техноклас, отчитайки индивидуалните специфики на производството в предприятието.

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление на производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете. Чрез интерактивния графичен модул „Техноклас Навигатор” специалистите на завода ще планират, диспечират и отчитат производствените ордери по избрана клиентска поръчка и ще следят етапите на нейното изпълнение.

Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще започне работа с новия модул PDM Технолог за управление на подготовката на производството. Чрез интерактивния графичен модул „Техноклас Навигатор” специалистите на завода ще планират, диспечират и отчитат производствените ордери по избрана клиентска поръчка и ще следят етапите на нейното изпълнение.