Блог

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи:

  • Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на изпълнение на операциите за производство на всеки елемент от структурата на изделието, в т.ч. монтаж, контролни изпитания и опаковане.
  • Своевременно регистриране и актуализиране на клиентските поръчки по срокове и количества. Разделяне на поръчките на производствени лотове. Целта е постигане на актуална производствена програма в реално време;
  • Създаване и поддържане на конструкторска и технологична структура на изделията;

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните средства намаляха с 6%, а пренатовареният цех започна да търси допълнителна работа, за да натрупа фонд работна заплата. В резултат и производителността на предприятието се покачи с 7 %.

Как се случи това? Отговорът е много прост - промени се целевата функция за оптимизация  в управлението на  производството.