TECHNOCLASS Lite/3*

TECHNOCLASS Lite/3*

Technoclass Lite/3* е олекотена версия на ERP & MES система Technoclass, предназначена за управлението на бизнес процесите в малки и средни предприятия (МСП). Подходяща е за фирми с обем данни не по-голям от 10 GB.

Забележка: * Цената на продукта е три пъти по-ниска от цената за стандартната версия на ERP & MES система Technoclass

Функционалният обхват на системата включва:
• PDM Технолог – управление на технологичната подготовка на производството
• Управление на производството
• MES- Управление на производството в цеха
• Управление на качеството
• Управление на документите
• Управление на събитията
• Управление на отношениятa с контрагентите

Technoclass Lite/3 предоставя на фирмите оптималния баланс между цена и ползи за техния бизнес. ERP системата е конфигурирана в съответствие с потребностите на малки и средни предприятия. Technoclass Lite/3 се предлага в базова конфигурация от 10 лиценза. Лицензът на Technoclass Lite/3 включва необходимите за работа програмни продукти на Oracle Corpоration. Внедряването на системата се осъществява по специално разработена за нуждите на малките и средни предприятия методика на “Л-Клас”, с което периодът на внедряване е значително съкратен.

С Technoclass Lite/3 фирмите постигат пълна проследимост на производството, намаляване на обема на незавършеното производство и материалните запаси, повишаване производителността на труда, оптимизация на производствените процеси.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

7 + 9 =