TECHNOCLASS Production Management

TECHNOCLASS Production Management

Функционалният обхват на TECHNOCLASS Production Management включва

КОНТРАГЕНТИ, ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ

TECHNOCLASS Production Management поддържа база, съдържаща широк спектър данни за контрагентите, в това число идентификационни данни, счетоводни и банкови реквизити, oрганизационна структура на контрагента, aдресна и контактна информация, търговска информация (схеми на плащане, срокове и условия за доставка, методи за ценообразуване, ценови листи), оперативна информация (данни за историята на отношенията с контрагента: сделки, количества, стойност) и др.

TECHNOCLASS Production Management автоматизира проследяването на сроковете и организирането на експедицията по отделни клиентски поръчки. Системата управлява подготовката на търговски документи, дефинирането и прилагането на методи за формиране на цени и предоставяне на отстъпки, поддържането на специални ценови листи и издаването на фактури.

Системата автоматизира изпълнението на дейностите по планиране, управление и отчитане на доставките, в това число прогнозиране на дефицит или презапасяване, поддържане баланс на материалите, въвеждане и обработка на искания за материали, генериране и утвърждаване на поръчки към доставчици, поддържане на справочник на квалифицираните доставчици. Системата предоставя статистически анализи на доставките, информация за историята на отношенията с доставчици.

 

PDM ТЕХНОЛОГ - ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

С TECHNOCLAS  Production Management се управляват и поддържат структурите на изделията: конструкторска, технологична, производствена и др. Системата управлява проектирането на конструкторски и групови спецификации, конфигурирането на изпълнения на изделие, нормирането на основни и спомагателни материали, параметрите на заготовка.

TECHNOCLAS  Production Management управлява процеса на проектиране на разцеховки, маршрутни технологии и операционни технологии. Системата управлява измененията и процеса на проектиране на изделията.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

С използване на TECHNOCLASS Production Management се автоматизират процесите по планиране, управление и отчитане на производството. Системата поддържа три нива на планиране (обемно, календарно и оперативно) и 18 различни процедури за планиране в зависимост от избрания модел и стратегия на предприятието. На тази база се формира календарния план на предприятието и оперативния план на цеха.

TECHNOCLASS Production Management управлява диспечирането на плановите и цехови ордери, управление на складовете, материалните потоци и степента на натоварване на производствените мощности.

Системата поддържа средства за управление на процесите с използване на диаграми на Гант.

При отчитането на цеховите ордери системата регистрира количеството годна продукция и брак, и отчита вложения труд по операции и работни места.

МЕS - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ЦЕХА

Основната последователност от MES функции, поддържани от системата, включва детайлното планиране по стандарта APS и създаване на работни наряди за изпълнение на операции; многокритериалното разпределение на нарядите между изпълнители и машини, оптимизация на разпределението на нарядите, контрол и управление на качеството.

Системата предлага управление на нарядите с с използване на диаграми на Гант. За осигуряване на ефективността на цеховото производство съществено значение имат създаваните сменни и денонощни програми за работа на цеха, бригадите, машините и транспортните служби. В системата не са подценени и производствените процеси и производствените мощности, управлявани пряко или чрез интеграция със специализирани системи.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    7 + 15 =