TECHNOCLASS Production Management

TECHNOCLASS Production Management

Функционалният обхват на TECHNOCLASS Production Management включва

КОНТРАГЕНТИ, ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ
 • поддържане на единна база, съдържаща данни за контрагентите (клиенти, доставчици)
 • управление на продажбите
 • управление на снабдяването
ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • управление на подготовката на производството
 • поддържане на поливариантни структури на изделията
 • нормиране на материалния разход и разцеховка
 • създаване на технологии
 • нормиране на технологии
 • управление на измененията
 • класификатор
УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
 • планиране и оперативно управление на производството
 • натоварване на оборудването
 • отчитане на производствените поръчки
 • управление на складовото стопанство
 • икономист
МЕS - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ЦЕХА
 • оперативно планиране на производството в цеха
 • оперативно диспечиране на производствените наряди
 • управление на производствените ордери чрез “Диаграми на Гант”
 • оптимизиране натоварването на машините при разпределение на производствените наряди

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

1 + 2 =