TECHNOCLASS Repairs Management

TECHNOCLASS Repairs Management

Работоспособността на производственото оборудване е необходимо условие за производствената дейност на всяко промишлено предприятие. На свой ред, ефективността на техническото обслужване и на ремонтите (ТОиР) влияе на общата ефективност на предприятието както пряко (ефективност на използване на ресурсите, отделени за ТОиР), така и чрез осигуряване на ефективността на производственото оборудване чрез синхронизация на процесите на ТОиР с производствените процеси.

TECHNOCLASS Repairs Management управлява целия жизнен цикъл на оборудването, от проектирането, производството, монтажа и въвеждането в експлоатация до следващо обслужване, сервизни и профилактични работи, модернизация, реконструкция и извеждане от експлоатация.

Системата поддържа всички бизнес процеси на управление на техническото обслужване и ремонтите (ТОиР) на основните производствени фондове

 

 • Идентификация на единиците оборудване, поддръжка на информацията (структура, параметри, техническа документация) за единиците и проверовъчни списъци за определяне на техническото състояние на единиците оборудване;
 • Описание на йерархичната структура на обектите на ТОиР;
 • Проектиране на процесите на ТОиР;
 • Определяне на плановата себестойност на ремонтите;
 • Създаване и поддръжка на ведомости на дефектите на оборудването и на известия за необходимите ремонти;
 • Планиране на ремонтите на база междуремонтен ресурс, планове и отчети за натоварване на оборудването в процеса на производството;
 • Планиране на доставките на резервни части, материали и полуфабрикати на база календарен план за техническо обслужване и ремонти;
 • Управление на плановите ремонти, ремонти по състояние и на аварийните ремонти;
 • Диспечиране на ордерите и нарядите за ремонти;
 • Управление на складовете и складовите запаси;
 • Управление на доставките на части, инструменти, екипировка, материали;
 • Калкулация на фактическата себестойност на ремонтите и сравнение с плановата;
 • Анализ на ефективността на дейността на предприятието в сферата на управление на оборудването.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

3 + 14 =