"EЛАЦИТЕ МЕД" - Мирково

 

“ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД e предприятие с около 2500 служителя и две производствени площадки, разположени от двете страни на Стара планина – открит рудник и медно-обогатителна фабрика. Двете производства се управляват с използване на две системи ТЕХНОКЛАС с обща нормативна база и последваща консолидация. За нуждите на рудодобивния комплекс беше  внедрена подсистема “Управление на ремонтите”.

Финансово-счетоводната част на системата бе внедрена за рекордните 40 дни.

В рамките на компанията със система MAK Hotel се управляват 2 обекта за столово хранене и един хотелски комплекс.