ЗММ СТОМАНА АД, Силистра

 

ЗММ СТОМАНА е производител на дървообработващи машини. Предприятието работи с TECHNOCLASS от 2001г.

През 2017 година дружеството внедри отчитане на производството по маршрутен лист с баркод четци. При това решение всяка партида детайли се съпровожда от маршрутен лист. След приключване на операцията ОТК приеме детайлите, като сканира с мобилен терминал номера на операцията и номера на работника. При наличие на брак, той също се отчита.