ЗММ ХАСКОВО АД, Хасково

Предприятието е производител на дървообработващи машини. Проектът за автоматизация на управлението на бизнес процесите с ERP система “Техноклас” беше реализиран през 2013 година и обхвана всички ключови процеси в дружеството. Финансово-счетоводната дейност на фирмата също се управлява със система “Техноклас”.