КАПРОНИ АД, Казанлък

 

“Капрони” АД е производител на хидравлични елементи и системи. Дружеството работи със система TECHNOCLASS от 2006 година.

През 2012 година беше реализиран проект, в който всички машини от линията за механична обработка на детайлите за хидравлични помпи бяха оборудвани с индивидуални терминали. Чрез тях операторите виждат и отчитат нарядите за производство. В предприятието се използва активно терминалната функция за оперативен контрол на качеството на продукцията. Към всеки терминал са свързани цифрови измервателни уреди.