КРИОГЕНМАШ, Москва

 

КРИОГЕНМАШ е машиностроително предприятие от космическата индустрия на Русия, произвеждащо въздухоразделителни системи, в това число – за производство на ракетно гориво. В рамките на проекта е внедрена системата за технологична подготовка на производството, в която бяха отразени спецификите на тежкото машиностроене.

Към днешна дата повече от 100 технолога проектират в системата. В завода Техноклас е интегрирана със SAP. След внедряване на системата ефективността на работа на технолозите се увеличи два пъти.