ММ МЕХАНИКС ООД, Драгор

 

Основната дейност на предприятието е производство на детайли и инструментално производство. Само за няколко месеца екипът по внедряване на „ММ Механикс” успя да прехвърли управлението на производството изцяло в ERP система „Техноклас”.

Това е и проектът, който може да бъде характеризиран в най-голяма степен като „самостоятелно внедряване”, тъй като специалистите на завода самостоятелно изпълниха значителна част от предвидените дейности. След внедряване на производството, ръководството на дружеството осъзна необходимостта от преминаване към управление на производството с терминали, като за целта в цеховете бяха разположени 7 стационарни терминала.

Екипът по внедряване на предприятието успешно разпространява придобитото знание за автоматизация на управлението и провежда обучения сред своите специалисти, като използва консултантските услуги на „Л-Клас” единствено при разширяване на функционалността и въвеждане на нови продукти.