СПАРКИ АД, Русе

 

“СПАРКИ” АД е машиностроително предприятие за производство на заварени конструкции за транспортни, подемни и строителни машини.

В завода ERP система ТЕХНОКЛАС се използва от 1999 г.