Добивна промишленост

“ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД e предприятие с около 2500 служителя и две производствени площадки, разположени от двете страни на Стара планина - открит рудник и медно-обогатителна фабрика.


Двете производства се управляват с използване на две системи ТЕХНОКЛАС с обща нормативна база и последваща консолидация.

Финансово-счетоводната част на системата бе внедрена за рекордните 40 дни.

В рамките на компанията с ТЕХНОКЛАС се управляват и два хотелски комплекса.